Pulsa "Enter" para saltar al contenido

Admissió alumnat


  • La presentació de la sol.licitud es realitzarà SEMPRE a través de l’Assitent Telemàtic de la web de la Conselleria d’Educació. Cliqueu en l’ENLLAÇ (aquest enllaç s’activarà en la data d’admissió).

 

  • La sol.licitud ha d’estar confirmada i signada (NO és vàlid l’ESBORRANY).

 

  • Documentació  justificativa, si cal, que s’ha de portar junt a la sol.licitud.