Pulsa "Enter" para saltar al contenido

Admissió alumnat

Llistats definitius:

  • Admessos: ESO i Batxillerat

  • Admessos en un altre Centre: ESO i Batxillerat    (els alumnes no admessos en Batxillerat que hagen participat en el procés d’admissió podran acudir al Centre el dia 27 de juliol a les 9’30 h. al procés d’adjudicació de vacants)

 

  • Admessos: Grau Mitjà i Grau Superior

  • No admessos: Grau Mitjà i Grau Superior    (els alumnes no admessos que hagen participat en el procés d’admissió podran acudir al Centre el dia 4 de setembre a les 9’30 h. al procés d’adjudicació de vacants)


Llistats provisionals:

   • La presentació de la sol.licitud es realitzarà SEMPRE a través de l’Assitent Telemàtic de la web de la Conselleria d’Educació. Cliqueu en l’ENLLAÇ (aquest enllaç s’activarà en la data d’admissió).

 

  • La sol.licitud ha d’estar confirmada i signada (NO és vàlid l’ESBORRANY).

 

  • Documentació  justificativa, si cal, que s’ha de portar junt a la sol.licitud.