Pulsa "Enter" para saltar al contenido

Horaris d’atenció de la Direcció

HORES D’ATENCIÓ ( DEMANEU HORA PRÈVIAMENT)

 

 

CÀRREC

PROFESSOR

atenció a PARES
DIRECTOR JAUME TORTOSA

VICEDIRECTORA FANI GARCÍA
SECRETARI JESÚS SEVILLA
CAP D’ESTUDIS MAR LÓPEZ
CAP D’ESTUDIS MIREIA ESPÍ
CAP ESTUDIS NOCTURN LAURA GARCÍA
 VICESECRETARI MAITE MOCHOLÍ