Pulsa "Enter" para saltar al contenido

Órgans de Govern

El centre educatiu està compost per diferents ôrgans de Govern amb atribucions varies que fan possible la convivència i la gestió de totes les variants que fan possible el gran i complexe univers de l’educació de l’alumnat.