Pulsa "Enter" para saltar al contenido

Baixa matrícula

Les baixes es poden demanar des de l’inici del curs fins al 30 d’abril de l’any següent.


NOTA: La no presentació a una convocatòria, sense la baixa prèvia  constarà com un “no evaluat-da”; i serà computada a l’efecte de la limitació indicada.