Pulsa "Enter" para saltar al contenido

Renúncia a mòduls

  • SOL·LICITUD DE RENÚNCIA DE CONVOCATÒRIES DE CICLES FORMATIUS (MÒDULS).

  • Període per fer la Renúncia: Amb antelació mínima d’un mes a la data de l’avaluació final del mòdul


NOTA: La no presentació a una convocatòria, sense la renúncia prèvia a la mateixa constarà com un “no evaluat-da”; i serà computada a l’efecte de la limitació indicada.