Pulsa "Enter" para saltar al contenido

Història

Un 3 de desembre de 1970 fou inaugurat  l’ “Instituto Nacional de Enseñanza Media Mixto de Silla”, havent passat uns quants calvaris per a aconseguir-ho. Al 1982, l’Institut rebé el seu nom propi com a homenatge al Dr. Manuel Sanchis Guarner, desaparegut poc temps abans, passant a anomenar-se com “Institut de Batxillerat Manuel Sanchis Guarner”. Després vingué la “Reforma experimental” (REM) i la ja coneguda LOGSE, això sembla no tindre fi…però és bo, hem d’anar tirant cap endavant i millorar les coses per a poder continuar amb la nostra tasca educativa i ajudar a que, els i les joves que passen per les nostres aules, arriben a ser ciutadans i ciutadanes del món ben educats.