Pulsa "Enter" para saltar al contenido

Prova d’accés a la Universitat (PAU)

Tota la informació relativa a la Prova d’Accés a la Universitat (PAU) – 2018:

  • Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport: ENLLAÇ.
  • Calendari de matrícula al nostre Centre i informació taxes: ACÍ.

  • Nota Informativa per a estudiants que es presenten només a la Fase Voluntària.

 


  • Per a la matriculació HA DE PORTAR al nostre Centre :
    • IMPRÉS de matrícula.
    • Justificants de pagament de la taxa (dues còpies)
    • Fotocòpia del DNI o document acreditatiu

 

RECORDEU PORTAR EL DNI EN TOTES LES PROVES