Pulsa "Enter" para saltar al contenido

Faltes d’assistència de l’alumnat

SI ALGÚN PARE NO HA FET LA AUTORITZACIÓ PER LA COMUNICACIÓ DE FALTES MITJANÇANT MAIL D’ITACA-WEBFAMÍLIES, PASSE URGENTMENT PER SECRETARIA D’ALUMNESACÍ TOTA LA INFORMACIÓ http://iessanchisguarner.edu.gva.es/wp/?page_id=754)

  1.  El professorat ha de fer constar DIÀRIAMENT les faltes A ITACA.
  2. El professorat TUTOR/A ha de controlar setmanalment les faltes i comunicar-les quinzenalment als pares/mares o tutors legals MITJANTÇANT el sistema de WEBFAMÍLIES D’ITACA. https://familia.edu.gva.es/familia/myitaca/myitaca_login
  3. Respecte de l’alumnat absentista, el/la tutor/a ha de citar els pares i comunicar la situació al cap d’estudis que donarà part a serveis socials de l’Ajuntament de Silla.
  4. La justificació de les faltes d’assistència l’hauran de fer els pares o tutors legals de l’alumnat davant del tutor/a de l’alumnat. Si el tutor sospitara de falsedat documental, haurà de comunicar-ho a Direcció d’estudis per aplicar li la sanció corresponent.