Pulsa "Enter" para saltar al contenido

Proves d’Accés a Cicles Formatius 2018

RESULTATS:


  • Calendari proves: Enllaç

  • Horari de proves en la RESOLUCIÓ de 13 de febrer de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen proves d’accés als cicles formatius de Formació Professional (DOGV núm. 8253 de 13.03.2018). Annex II


Ja s’ha publicat la convocatòria de Proves d’Accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior, 2018.

Des d’el enllaç pots omplir:

Junt a aquesta documentación s’ha d’entregar:

  • original i fotocòpia del DNI, targeta d’identitat d’estranger expedida per la comissaria de policia o oficina d’estrangers, visat d’estudis o targeta d’estudiant estranger.
  • Documentació justificativa original i fotocòpia per a compulsar.

Ací tens  pots consultar la presentació de sol.licitud i el calendari:  l’enllaç

 

IMPORTANT: No s’ha d’oblidar MAI fer l’admissió al Cicle encara que es presente a aquestes Proves. Ver CALENDARI D’ADMISSIÓ  i enllaç a l’Assitent Telemàtic.