Pulsa "Enter" para saltar al contenido

AMPA

Associació de Mares i Pares de l’Alumnat
L’AMPA del centre representa el conjunt dels pares i mares davant de la Direcció de l’Institut i davant de l’Administració educativa per a resodre problemes que els afecten i per a col·laborar amb el Centre en l’organització i finançament de les activitats acadèmiques i extraescolars.

A més dels seus estatuts, l’Associació de Pares assumeix les següents funcions, segons estableix el Decret 126/1986 de 20 d’Octubre de la Generalitat Valenciana:

  1. Assistir als pares i mares o als tutors e el que concerneix a l’educació dels seus fills.
  2. Col·laborar en les activitats educatives del Centre.
  3. Promoure i facilitar la participació dels pares dels alumnes en la gestió dels Centre.
  4. Facilitar la representació i participació dels pares d’alumnes en el Consell Escolar del Centre, fins i tot mitjançant la presentació de candidatures.
  5. Vetllar pel respecte dels drets dels alumnes
  6. Promoure i organitzar, si escau, activitats extraescolars i complementàries.
  7. Representar els interessos generals, dels pares davant les instàncies educatives.

 

 Horari d’atenció a alumnes i pares associats:

primer dimarts al mes a les 19:00 h.

Al despatx de l’AMPA, (aula 0)