Pulsa "Enter" para saltar al contenido

Personal No-Docent

La seua composició consta del  personal d’administració i serveis de neteja així com els i les bedells que atenen a tota la comunitat educativa.

Secretàries

M. Isabel Pérez-Gil Ribelles

María Teresa Martínez Soria

Conserges:

Mariano Ruiz Macián

Pilar Crespo Pérez

Maria Lluïsa Boix Nàcher

Yolanda Garcia

Personal de Neteja

Maria Teresa Igual Siruana

Maria Vicenta Candel Gordo