Pulsa "Enter" para saltar al contenido

Equip Directiu

Les funcions dels òrgans dels centres educatius estàn desenvolupats en la LOE i en el ROF. L’equip directiu organitza i coordina la totalitat del centre educatiu responent a les necessitats generals de l’alumnat i vetl.lant per assegurar el drets i deures de tota la comunitat educativa  en compliment de la lleï educativa vigent.

Membres

Director: Jaume Tortosa Amor

Vicedirectora:  Fani García Guillén

Secretari: Jesús Sevilla Soler

Caps d’estudis:

  • ESO i Batx. diürn: Mar López i Mireia Espí
  • Batx. nocturn i cicles: Laura Garcia Bru

Vicesecretaria: Maite Mocholí Palomino

Coordinador Informática: Jose Codina

Coordinador de Formació del Professorat: Enric Monforte