Pulsa "Enter" para saltar al contenido

Consell Escolar

El Consell Escolar és el principal òrgan de participació de la comunitat escolar en el Centre. Està compost pel Director, el Cap d’Estudis, el Secretari, set representants del professorat, quatre representants dels alumnes, quatre representants dels pares d’alumnes, un representant del personal no docent i un representant de l’Ajuntament.

COMISSIONS CONSELL ESCOLAR

MEMBRES DEL CONSELL ESCOLAR