Pulsa "Enter" para saltar al contenido

Caps de Departament

           Departament Nom i cognoms
Director Jaume Tortosa Amor
Cap d’estudis José del Olmo Rodríguez
Arts Plàstiques María José Expósito
Ciències Naturals Teresa Ferer
 
Filosofía Isabel Lloret
Física i Química Amparo Marqués Tronch
Francés Pilar Sanz García
Geografía i Història Francisco Pons Fuster
Grec Mª Fé Arbunies González
Anglés MArgarita Martínez
Llatí Javier Lorenzo Conejo
Llengua castellana i Literatura José del Olmo Rodríguez
Llengua valenciana i Literatura Paco López Sánchez
Matemàtiques Ana FranciscaZaragozá
Música David Reig Delhom
Tecnología/ TIC Esther Álvarez Aparicio
Pràctiques Formatives F.P. Mª Francisca Valero Cortes
Formació i Orientació Laboral Jordi Brull Belmonte
Economia Mar López
F.P.Activitats Físiques i Esportives Conxa Campoy
F.P. Química Gerardo Sarriá
F.P. Mecanitzat Juan Luís Feo Escutia
Coordinador ESO Mireia Espí
D.Orientació Lluís Miquel Colomar Soler
Informàtica José Codina Calatayud