Pulsa "Enter" para saltar al contenido

El programa de mentoring, Xarxes, finalitza amb un gran èxit

La implantació del programa “Xarxes” ha finalitzat amb un gran èxit.

Onze alumnes tutors/es i onze tutoritzats/des, han compartit al llarg de l’any, experiències d’integració.

El mentoring és una ferramenta important per millorar la convivència.

L’objectiu del programa ha estat:

  • Facilitar el trànsit entre Educació Primària i Educació Secundària.

  • Potenciar la inclusió i millora de la convivència.

  • Fomentar la participació de l’alumnat al Centre.

  • Fomentar el desenrotllament de valors.

  • Crear una xarxa de suport entre companys.

  • Crear un clima de confiança que facilite la comunicació entre els diferents membres de la comunitat educativa.

  • Fomentar el bon tracte entre tots els membres de la comunitat educativa.

  • Sensibilitzar sobre la importància de les emocions.

  • Regular els conflictes des d’una perspectiva constructivista i transformadora.